Coil Occ Jellybox cho Jellybox SE, F, Z 1.0ohm

80,000200,000

Bộ sản phẩm:

  • Pack 3 cái

  • Sử dụng cho máy: Jellybox SE, Jellybox F, Jellybox Z

Link liên quan:

0967.69.1990