Rincoe Jellybox Z Pod Kit

269,000

Bộ sản phẩm bảo gồm :

  • 1 x Jellybox Z

  • 1 x Cartridge (Mesh 1.0Ω coil)

  • 1 x Type-C Charging Cable

  • 1 x Thẻ chứng chỉ

  • 1 x Thẻ bảo hành

  • 1 x Hướng dẫn sử dụng

Link liên quan:

0967.69.1990